ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

  ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

ДГ № 11 “МИКИ МАУС” – институция в системата на предучилищното образование, център за развитие на личността на детето и на общността, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно и проспериращо, устойчиво и пазарно ориентирано. Създава подходяща среда и условия за качествено, модерно и достъпно за всички деца предучилищно образование, което допринася за формирането на пълноценна социална, творческа и професионална реализация на децата.

 

 

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на XXI век.

 

Нашият девиз е: “Отнасяйте се с децата така, както Вие бихте искали да се отнасят към Вас”.

/Мария Монтесори/