ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

 E-mail: https://www.116111.bg/

-------------------------------------------------------------------

Дирекция "Социално подпомагане", София Младост

Адрес: гр. София, ж.к. "Младост 1", бивше 29-о ОДЗ

Телефон: 02 9736230

E-mail: dsp-mladost@asp.government.bg

--------------------------------------------------------------------

Държавна агенция за закрила на детето

Адрес: София 1051, ул. „Триадица” № 2

Телефон: 02 933 90 11

E-mail: sacp@sacp.government.bg