ДГ 11 Мики Маус

Детска градина в град София, кв. Младост 1

ВАЖНО!

 Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на Столична община относно одобрен график за работа на детските градина през летните месеци, Ви уведомяваме, че:

 Месец ЮЛИ - дежурна градина ДГ №11 "Мики Маус"

 Работи с деца от ДГ №11 „Мики Маус“ и с деца от ДГ №71 „Щастие“  - за всички деца ще се грижи персоналът на ДГ 11

 Месец АВГУСТ - дежурна градина ДГ №71 "Щастие"

 Работи с деца от ДГ №71 „Щастие“ и с деца от ДГ №11 „Мики Маус“ - за всички деца ще се грижи персоналът на ДГ 71

 От ръководството

  _________________________________________________________________________________________________________________

Информация за прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила.

________________________________________________________

 

 

Съобщение

Уважаеми родители,

Документите необходими да представите при довеждане на децата в ДГ №11 след лятната ваканция са както следва:

  1. При отсъствие над 2 месеца

а) резултат от изследване на чревни паразити;

б) бележка от личен лекар за контакт

  1. При отсъствие по-малко от 2 месеца

а) бележка от личен лекар за контакт

При промяна на обстоятелствата и нови изисквания от СРЗИ, МОН или МЗ, ще ви информираме своевременно!

 от Ръководството

  _______________________________________________________________________________________________