ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване.

В изпълнение на РМС №704 публикуваме следната информация за видове предоставени услуги и образци на заявление  в Детската градина като образователна институция:

 1. Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от Детската градина, извършваща задължително ПУО.

 2Издаване на Дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование в Детската градина. Заявление

3Издаване на Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група на Детската градина в подготвителна група на друга Детска градина.

Удостоверенията се актуализират от Държавата в съответната година.