Facebook
ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

ТАКСИ

 

Уважаеми родители,

За Ваше удобство в Детска градина  №11 “МИКИ  МАУС“ се въвежда заплащане по банков път на дължимите такси за посещение на детска градина.

Таксите можете да проверите  на www.roditel.eu   след като се регистрирате. Тези, които не са регистрирани могат да получат информация след запитване на имейл. 

Моля, в платежното нареждане, изписвайте точно:

  1. Трите имена на детето и групата, която посещава.
  2. Дължимата сума, която трябва да е предварително проверена на сайта http://www.roditel.eu/  и да отговаря точно на задължението.
  3. Месеца, за който се внася таксата.

Прилагаме образец на платежно нареждане /вносна бележка

Сумите за Допълнителните образователни дейности не се плащат по банков път. 

Електронна поща, чрез която може да се свържете с нас  rfilipova@mail.bg