Facebook
ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

ТАКСИ

Уважаеми родители,

 

От 06.04.2020г. вече има възможност таксите за градина да се заплащат, както в брой на място в ДГ 11, така и  чрез www.ePay.bg

 

За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 

1. Да се регистрирате в сайта www.roditel.eu 

Регистрацията се създава,  като посочите Ваш имейл адрес и ЕГН-то на детето ви.

ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените.

2. Да се регистрирате в сайта на www.ePay.bg.

3. Да си регистрирате банкова карта, ако ще плащате онлайн.

4. Ако искате да платите в брой на каса на EASY PAY е необходимо:

    - да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“ – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта roditel.eu натиснте бутона „Плати с ePay” – „плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“.

5. В тази сложна ситуация, плащането в брой в детската градина  -  не е желателно - опасно е и за двете страни.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И СЕ ПАЗЕТЕ! 

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО

  

_______________________________________________________________________________________________

 ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,

Можете да ползвате преференции при плащане на такса при следните случай:

 НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА:

1. Решение на ТЕЛК за 71 и над 71 % намалена работоспособност на един от родителите;

2. Баща (майка) е загинал/а при производствена авария, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

3. Детето е с медицинска експертиза за 50 и над 50 % намалени възможности за социална адаптация

по ПМС 99 от 31.05.2005 г.;

4.Третото и следващи деца на многодетни родители.

 ЗАПЛАЩА СЕ 50 % НАМАЛЕНИЕ НА ТАКСА:

  1. Редовен студент/ редовен докторант – родителя
  2. Дете с един родител
  3. Починал родител
  4. Деца – близнаци
  5. Друго (второ) дете посещаващо същата или друга детска градина

АКО ОТГОВАРЯТЕ НА НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА – ОБАДЕТЕ СЕ В КАБИНЕТА НА ЗАС. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯ СЕ ПОПЪЛВА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА.

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО