Facebook
ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА- ВИЖ:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №11 В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 - ВИЖ:

РЕД И ПРАВИЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "МИКИ МАУС“ СЛЕД ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА - ВИЖ:

 __________________________________________________________________________________________

Презентация и постер с превантивни мерки

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус COVID 19 на територията на София-град. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Препоръки от Националния оперативен щаб за предотвратяване разпостраняването на COVID-19 на територията на Република България

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДПРИЕТИ СРЕЩУ ЕПИДЕМИЯТА ОТ ГРИПНИ И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

  1. Възможно най-строг филтър на двата входа за деца и на служителите преди заемане на работните им места;
  2. Недопускане на родителите да влизат до детските групи;
  3. Осигуряване на маски и дезинфектанти на служителите;
  4. Събиране на целия постелъчен материал по групи и коридори с цел по-лесно дезинфекциране /най-малко - 4 пъти на ден/;
  5. Ежедневна стерилизация на съдове и често почистване на играчките, с които играят децата;
  6. Правила за предпазване за всички групи и за здравните табла, на които ежедневно учителите обръщат внимание и изискват да се спазват от децата с цел превенция;
  7. Недопускане на деца пребивавали със семействата си в държави с доказано наличие на вируса. Прием в детската градина - 14 дни след завръщането в България и представяне на медицински документ от личния лекар за отсъствието.

Прикачени документи

naredba__6_ot_9_iuli_2019_g.pdf