Facebook
ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

Важно за родителите на ДГ №11 „Мики Маус“!

Уважаеми родители,

Във връзка с предоставяне на допълнителни услуги за заплащане на месечна такса:

  1. Чрез ePay
  2. Чрез EasyPay
  3. Плащане по банков път
  4. Плащане в брой на каса

ДГ №11 „Мики Маус“ няма да работи с удължено работно време от 16:00 до 18:00 ч. в периода на събиране на такси.

Работното време на касата в периода на събиране на такси (5-то до10-то число на месеца) е   от 7:30 до 16:00 ч.

                                                                                                                              от Ръководството

_____________________________________________________________________

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

 Изх. № РУО1-9198/29.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с №16-00-68-/23.04.2020 г. с вх. № РУО1-9089/28.04.2020 г. относно преведени на български език от СЗО и УНИЦЕФ образователни материали за деца и родители във връзка с COVID-19, приложено Ви изпращам писмо на заместник-министъра на здравеопазването.

Материалите ще бъдат от помощ в работата на медицинските специалисти в здравните кабинети в поверените Ви училища и детски градини, както и за родителите на децата и учениците. Обръщам внимание на факта, че не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето..

Моля да създадете нужната организация за разпространението на приложените образователни материали във Вашата образователна институция и да ги качите на интернет страниците на Вашите училища и детски градини за достъп на родители.

Приложение:

  1. Писмо на заместник-министър на здравеопазването на Република България.
  2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1, файл 2, файл 3, файл 4, файл 5, файл 6.
  3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.

_________________________________________________________

Пътешествие в родителството - Издателство "Изкуства"

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО - РЕСУРСНИ МАТЕРИАЛИ!

___________________________________________________________________________