Facebook
ДГ 11 Мики Маус
Детска градина в град София, кв. Младост 1

Прием

 

https://kg.sofia.bg/isodz/faq 

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.ПРИЕМЪТ В ДГ № 11 СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
ПРИЕМАТ СЕ ДЕЦА ПО ДВЕ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ – ЦЕЛОДНЕВНА И ПОЧАСОВА. ПОЧАСОВАТА ФОРМА ВКЛЮЧВА ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ЧАСА ПРЕЗ СУТРИШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ.


КЛАСИРАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г.


ПЕРИОДЪТ НА ЗАПИСВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ДВЕ РАБОТНИ СЕДМИЦИ. ЗАПИСВАНЕТО СТАВА НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ.
ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ИЗТЕГЛЯ ОТ НАПРАВЕНИЯ ПРОФИЛ НА ДЕТЕТО В ИСОДЗ И ТРЯБВА ДА НОСИ ПОДПИСИТЕ И ИМЕНАТА НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ.
АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ РОДИТЕЛЯТ Е ИЗПОЛЗВАЛ КРИТЕРИИ, КОИТО СА ДАЛИ ПРЕДИМСТВО НА ДЕТЕТО И НЕ ПРЕДСТАВИ СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО, ДИРЕКТОРЪТ Е В НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ИЗВЪРШИ ЗАПИСВАНЕ И ПРЕДСТОИ ОТНОВО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЩИЯ РЕД СЪПРОВОДЕНО СЪС САНКЦИЯ В БРОЯ ТОЧКИ. 
ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКИ КАРТОН, ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА И ПЪЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС. МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРАВЯТ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  И СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДИ ФИЗИЧЕСКИЯ ПРИЕМ НА ДЕТЕТО. ПРОЦЕДУРАТА ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ОТГОВАРЯНЕ НА ВЪПРОСИ ПРОДЪЛЖАВА МЕЖДУ 30 - 40 МИНУТИ.


МОЛЯ, ДА НЕ СЕ ЧАКА ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ!