Facebook

ДГ 11 Мики Маус

Детска градина в град София, кв. Младост 1

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


При проверка на заявените критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училище беше установено, че при част от профилите липсват заявени Общи критерии за прием, конкретно–  заявяването/ потвърждаването на адрес, който родителят иска да използва при класирането. С оглед на това, в системата беше разработен маркер в профила на детето, описващ липсващите критерии за повече яснота. Той ще се появява под името на детето само в случаи на липсващ Общ критерий. За да гарантираме яснота и равен шанс за класиране на всички деца,
системата ще бъде отключена до 18.00 ч. на 15.05.2021 г. за допълване на критерия. При възникнали въпроси, свързани с актуализиране на профилите, можете да се свържете с експерт от дирекция „Образование” на следните телефони:

02/9433183; 02/ 8468458; 02/ 9810744.

Експертите ще бъдат на разположение включително в събота, 15.05.2021 г. от 9,00 до 17,30 ч. Класирането ще се проведе на 17.05.2021 г. от 17 ч. под граждански контрол. Молим всички родители да проверят профилите на децата си и заявените критерии във времето, в което системата ще бъде отворена. Целта на повторното отваряне е всяко дете да получи коректния брой точки по всички задължителни критерии, като не се допусне ощетяване на деца, там където са открити пропуски. Това съобщение не засяга родителите, чиито деца вече посещават детска градина и не желаят преместване.

Благодарим Ви за разбирането!

_______________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Приканваме вас и вашите деца да участвате в обявения конкурс. Учителите  на децата от ДГ 11 "Мики Маус" през  годините  са помогнали те да овладеят различни техники за изразяване и различни материали за изобразителна дейност, както и много знания, умения и компетентности по темата. Ние от своя страна поемаме задачата да съберем детските  рисунки,  да  изберем  комисия, която да подбере трите най-добри - съгласно изискванията на конкурса да ги изратим на  посочения адрес и в определения срок.

За тази цел, молим готовите работи на малките художници, да се предадат в ДГ 11 до 10.06.2021 г.

С УВАЖЕНИЕ:  Р. ФИЛИПОВА - ДИРЕКТОР  НА  ДГ 11

 

_____________________________________________________

Съобщение

 Таксите за детската градина по банка и Epay за предходен месец да се внасят от 5-то число на следващия месец.

Не по-рано!!!

от Ръководството

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Уважаеми родители,

          Екипът на Детска градина 11 „Мики Маус“ ви предлага възможността да се включите в обучителна програма „Без шамари! Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?“. Програмата е разработена и се предоставя от „Институт по социални дейности и практики“ и цели да развие родителските умения на семействата на деца от 0 – 7 г. като: - повишава познанията им за детското развитие; - развива уменията за поставяне на граници на детското поведение по добронамерен, уважаващ достойнството на децата начин.

Програмата се състои от три тематични модула:

  1. Не на шамарите
  2. Чувства
  3. Вместо шамар

Към програмата има учебен филм, който представя основни акценти от груповия процес и обратна връзка от родители преминали през програмата. Сесиите/срещите могат да се провеждат онлайн веднъж или два пъти седмично между 17.00ч.  - 19.00ч. Срещите са групови при максимум 12 участници.

Ако проявявате интерес към програмата и бихте желали да се включите в нея, моля заявете своето желание пред учителите на групата. Ние ще ви информираме когато има достатъчно участници за сформирането на група и след уговорка с обучителната организация за дати на провеждане на програмата и останалите подробности.

от Ръководството