Facebook

ДГ 11 Мики Маус

Детска градина в град София, кв. Младост 1

02.07.2020 г.

Важно за родителите на ДГ №11 „Мики Маус“!

 

Уважаеми родители,

Във връзка с предоставяне на допълнителни услуги за заплащане на месечна такса:

  1. Чрез ePay
  2. Чрез EasyPay
  3. Плащане по банков път
  4. Плащане в брой на каса

ДГ №11 „Мики Маус“ няма да работи с удължено работно време от 16:00 до 18:00 ч. в периода на събиране на такси.

Работното време на касата в периода на събиране на такси (5-то до10-то число на месеца) е

от 7:30 до 16:00 ч.

от Ръководството

_______________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Поради спецификата на мерките и правилата за работа с деца в Детска градина 11 „Мики Маус“ в условията на извънредна епидемиологична обстановка, в периода до 14.06.2020г. няма да се провеждат индивидуални занимания от психолога, логопеда и ресурсния учител. Логопеда от Държавния логопедичен център г – жа А. Калонкина продължава да работи дистанционно в този период. Специалистите ще бъдат на работните си места и ще са на разположение за консултации и въпроси от Ваша страна. Консултациите ще се провеждат по телефона или ако метеорологичните условия го позволяват на открито при спазване на правилата за безопасност – на 1,5м. отстояние и с лични предпазни средства (маска). При необходимост и желание от Ваша страна за среща на живо с някой от специалистите Ви молим предварително да уговорите деня и часа на срещата!

Телефони за контакт със специалистите:

Ж. Грозданова – ресурсен учител и логопед – 0895491332

Д. Ангелова – психолог - 0899203338

__________________________________________________________________________

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Настоятелно моля, родителите решили децата им да посещават детската градина, да изтеглят декларацията и да идват с готово попълнена и подписана такава.

Директор Филипова

___________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЕВЕНТУАЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА В ДГ №11 ОТ 26.05.2020 Г. ПРЕДВИЖДА ОТВАРЯНЕТО НА НОВОСФОРМИРАНИ ГРУПИ, Т.Е. ДЕЦАТА ПРИЕТИ В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕМЕСТВАНИ В ДРУГА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА- ВИЖ:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №11 В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 - ВИЖ:

РЕД И ПРАВИЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "МИКИ МАУС“ СЛЕД ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА - ВИЖ:

 

гр. Детелина – 0877603 695

гр. Мечо Пух – 0877602 231

гр. Патета – 0877606 723

гр. Славейче – 0877606 728

гр. Калинка – 0877602 257

гр. Пинокио – 0877606 485

гр. Слънце – 0877602 293

ясла Звездичка – 0877606 428

____________________________________________________________________

 

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА!

 ___________________________________________________________________________________________

 

 ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ДЕЦАТА ОТ Г-ЖА ВАНЯ КАСТРЕВА - НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Вярваме, че децата и вие сте здрави. В ситуация на обявено  извънредно положение, Ви призоваваме да спазвате

препоръките на Националния оперативен  щаб.

Таксите за месец февруари за посещението на децата в ДГ 11 са отчетени. Ако имате нужда от справка или нещо неясно,

звънете на телефоните на касиера или на директора, които имате в раздадените  ви визитки.

Във връзка с препоръките на Националния щаб и за Ваше удобство, се обмислят варианти  за следващото  плащане  на 

такси за месец март в традиционния срок  от  5-то  до  10-то  число на април 2020 г. Обсъждаме  тези варианти  със

счетоводителя  и  поемаме  ангажимента  да  ви  уведомим  своевременно за  взетото от нас  решение.

Най-подробно ще ви информираме за начина и изискванията, които трябва да се спазват при заплащане на таксите по

индиректен път  -  по банка  или „е-Рау“ или и по двата начина.

Сумите за Допълнителните  образователни дейности не се плащат по индиректен  път - те се плащат в брой след като ДГ

11 се  върне в нормален режим на работа.

Извинението  на  отсъствията  на  децата по  време  на  извънредно положение,  ще  става служебно!

Не е необходимо да подавате в детската градина  заявления  или  медицински  бележки.

Правим  всичко  възможно  да  ви  улесним.

ЖЕЛАЕМ  ЗДРАВЕ  НА  ВСИЧКИ!

от Ръководството

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------