Facebook

ДГ 11 Мики Маус

Детска градина в град София, кв. Младост 1

ДГ 11 Мики Маус - София, кв. Младост 1

Децата

от Детска градина №11"Мики Маус"

почетоха паметта на

Апостола на свободата Васил Левски.

_______________________________________________________________________________________________

Изх. № РУО1- 4394/ 04.02.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получени сигнали за организиране на туристически пътувания с ученици, обръщам внимание, че не е отменена т. І.14 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, съгласно която се преустановява провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
Съгласно т. І.9 от същата заповед, изменена и допълнена със заповед № РД-01-718/ 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването е преустановено провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18-годишна възраст.
Предвид гореизложеното са допустими обученията в индивидуалните спортове ски и сноуборд за деца при спазване на въведените противоепидемични мерки със заповед № РД-01-675/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, когато те не са организирани като туристически пътувания.
Напомням, че стриктно следва да се прилагат насоките за работа на детските градини и училищното образование през учебната 2020/2021 в условията на СОVID-19.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

 
 
 
Писмо от Министъра на образованието и науката относно организиране на обучение по ски и сноуборд писмо
 
_____________________________________________________________________________________________________
 
Заявление за извиняване на отсъствия при епидемична обстановка тук
 
______________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Молим, родителите решили децата им да посещават детската градина да попълнят образците предварително и предоставят на мед. сестра при приема!
от Ръководството

 _____________________________________________________________________________

Важно за родителите на ДГ №11 „Мики Маус“!

Уважаеми родители,

Във връзка с предоставяне на допълнителни услуги за заплащане на месечна такса:

  1. Чрез ePay
  2. Чрез EasyPay
  3. Плащане по банков път
  4. Плащане в брой на каса

ДГ №11 „Мики Маус“ няма да работи с удължено работно време от 16:00 до 18:00 ч. в периода на събиране на такси.

Работното време на касата в периода на събиране на такси (5-то до10-то число на месеца) е

от 7:30 до 16:00 ч.

                                                                                                                              от Ръководството

_____________________________________________________________________________________________________

 Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА- ВИЖ:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №11 В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 - ВИЖ:

РЕД И ПРАВИЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №11 "МИКИ МАУС“ СЛЕД ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА - ВИЖ: